Odaberite leasing kao način financiranja

Vi samo izaberite vozilo, a sve ostalo prepustite nama

Odaberite leasing kao način financiranja

Vi samo izaberite vozilo, a sve ostalo prepustite nama

Leasing je prenos prava korištenja predmeta leasinga (npr. vozila) za novac primaocu leasinga. Davalac leasinga (Raiffeisen LEASING) ima vlasništvo nad predmetom leasinga (imovinom).

Vama ostavljamo mogućnost odabira vozila i željenog dobavljača. Pregovaranje o cijenama i odabir dodatne opreme također je Vaš izbor.

Kod leasing finansiranja, Vi koristite predmet leasinga i za to plaćate određenu naknadu leasing društvu. Nakon otplate ugovorenih naknada, ovisno o vrsti leasinga možete steći i vlasništvo nad predmetom leasinga.