Mašine i oprema

Mašine i oprema

Pratiti korak sa konkurencijom znači stalno ulagati u modernizaciju mašina i opreme kojom kompanija ostvaruje poslovne rezultate. Finansiranje putem leasinga je idealno jer Vam omogućava stalnu modernizaciju, jednostavu zamjenu te određene poreske olakšice. 

Šta finansiramo?

Medicinsku opremu,

Građevinske mašine i opremu,

Industrijske mašine i opremu,

Poljoprivredne mašine i prateću opremu,

Mašine za štampanje i izdavaštvo,

Računarsku i ostalu IT opremu.

Kako do leasinga?

Jednostavno!

Izaberite željeni predmet leasinga kod dobavljača, dostavite nam ponudu predmeta leasinga i popunjeni zahtjev za odobrenje leasinga s pripadajućom dokumentacijom. Po procjeni boniteta i odobrenju Raiffeisen LEASINGA, pozvat ćemo Vas na potpis ugovora i pripadajuće dokumentacije, nakon toga preuzimate odabrani predmet leasinga!