Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING-a d.o.o. Sarajevo su:

  1. Ante Odak (predsjednik)
  2. Dieter Scheidl (potpredsjednik)
  3. Andreea Achim (član)