AKCIJA za vozila FORD (KS 3,49%) i to kod ovlaštenog dobavljača GRAND AUTOMOTIVE doo.

AKCIJA za vozila FORD (KS 3,49%) i to kod ovlaštenog dobavljača GRAND AUTOMOTIVE doo.

Informativni materijal

Akcijski proizvod se primjenjuje na pravna i fizička lica, sa sljedecim uslovima:

Kamatna stopa za klijenta:  3,49%

Naknada za obradu 1% od MF

Rok otplate: do 72 mjeseca

Trajanje akcije do  31.12.2021. godine.

Model vozila

Ford Fiesta 1.1i Trend

Bruto nabavna vrijednost vozila

20.000,00 KM

Iznos PDV-a

2.905,99 KM

Vrijednost ugovora

18.593,61 KM

Iznos učešća bruto (17,80%)

4.081,64 KM

Iznos neto finansiranja

16.440,84 KM

Ostatak vrijednosti

0,00 KM

Iznos mjesečne naknade

299,01 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

4.081,64 KM

 Iznos naknade za obradu sa PDV-om

192,36 KM

 Iznos administriranja ugovora sa PDV-   om

70,19 KM

 Iznos interkalarne kamate sa PDV-om     (simulacija 1dan)

1,80 KM  

 Nominalna kamatna stopa

3,49%

 EKS sa PDV-om za pravna lica*

4,91%

 EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

12,77%

 EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

12,80%

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.) Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti);

2.) Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

- Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

- Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

- Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

- Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja