EFSE i Raiffeisen LEASING podržavaju mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini

EFSE i Raiffeisen LEASING podržavaju mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini

 

Kredit u iznosu od 5 miliona eura za finansiranje prvog leasing partnera u BiH

Luksemburg, i Sarajevo - Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) najavio je kredit u vrijednosti od 5 miliona eura za Raiffeisen LEASINGd.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina (Raiffeisen LEASING) za dalje finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSME). Ovim kreditom Raiffeisen LEASING postaje prvi leasing partner ovog fonda u Bosni i Hercegovini.

Raiffeisen LEASING je osnovan 2004. godine kao jedno od prvih leasing društava u Bosni i Hercegovini. Društvo je u stopostotnom vlasništvu Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, koja je inače dugoročni partner EFSE-a. Pored svojih filijala, Raiffeisen LEASING posluje i putem razgranate mreže poslovnica matične banke za pružanje potrebnih leasing usluga mikro i malim preduzećima širom zemlje.

Christoph Tiskens, Predsjednik Uprave EFSE-a je izjavio: “Veoma smo ponosni činjenicom da je Raiffeisen LEASING naš prvi leasing partner u ovoj zemlji. Ovaj kredit će omogućiti veću dostupnost izvora finansiranja mikro, malim i srednjim preduzećima, što ukazuje na kontinuiranu podršku fonda ovom segmentu u Bosni i Hercegovini.”

”Zadovoljstvo nam je što smo realizacijom ove kreditne linije započeli saradnju s EFSE koja će iskreno se nadamo biti uspješno nastavljena i u budućnosti. Sredstva će biti iskorištena za finansiranje malih i srednjih preduzeća putem leasing aranžmana i to pretežno za nabavke transportnih sredstava i proizvodne opreme. Na ovaj način naša ponuda će biti raznovrsnija, te vjerujemo da ćemo ponudom leasing proizvoda i putem široke mreže poslovnica Raiffeisen banke, po tržišno prihvatljivim uslovima, doprinijeti većem zadovoljstvu naših klijenata”, izjavio je Munir Čengić, direktor Raiffeisen LEASING-a.

Ukratko o Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) osnovala je KfW (Njemačka razvojna banka) uz finansijsku podršku Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Njemačke i Evropske komisije. Cilj Fonda je jačanje ekonomskog razvoja i napretka u sljedećim zemljama: Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Gruziji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Ukrajini i Turskoj. S obzirom da je dostupnost sredstava ključni faktor uspješnog razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, EFSE je fokusiran na pružanje pomoći lokalnim finansijskim sektorima u povećanju njihove mogućnosti odobravanja adekvatnih i održivih kredita. Dugoročna sredstva EFSE, prvenstveno namijenjena za finansiranje mikro i malih preduzeća (MSE) - ali i stanovništva, u vidu kredita za rekonstrukciju stambenih jedinica - plasiraju se putem lokalnih, partnerskih, kreditnih institucija. Podršku EFSE investicijama omogućava Razvojni sektor EFSE-a, koji također partnerskim kreditnim institucijama omogućuje tehničku pomoć, savjetodavne usluge i obuku za izgradnju operativnih kapaciteta i profesionalno upravljanje

Osnivanjem od strane KfW (Njemačke razvojne banke), 15.12.2005. godine na temelju četiri multi-donatorska programa kojim upravlja, EFSE je postao prvo javno-privatno partnerstvo i prvi fond pod privatnom upravom usmjeren ka finansiranju razvoja malih i srednjih preduzeća u ciljanom području. Sredstva osiguravaju donatorske agencije, međunarodne finansijske institucije i privatni institucionalni investitori, uključujući: Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Evropsku komisiju (EK), Vladu Republike Albanije, Kreditnu podršku malim i srednjim preduzećima CJSC (SMBCS), podružnicu Centralne banke Armenije, Razvojnu Banka Austrije (Oesterreichische Entwicklungsbank - OeEB), Švicarsku agenciju za razvoj i suradnju (SDC), Dansku agenciju za međunarodni razvoj (Danida), KfW kao vodećeg investitora, IFC, Nizozemsku financijsku kompaniju (FMO), Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicijsku banku (EIB) i Sal. Oppenheim i Deutsche Bank. Oppenheim and Deutsche Bank.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxembourg djeluje kao Upravitelj fonda za EFSE i Savjetnik za Finance in Motion GmbH.

Za više informacija o Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu, molimo pogledajte: http://www.efse.lu/