NIKAD LAKŠE DO NOVOG OPEL VOZILA - Rata od 444 KM

NIKAD LAKŠE DO NOVOG OPEL VOZILA - Rata od 444 KM

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina (60 mjeseci):

Model vozila

OPEL CROSSLAND P7 MONOCAB C

Bruto nabavna vrijednost vozila

37.689,00 KM

Iznos PDV-a

5.476,19 KM

Vrijednost ugovora

37.129,03 KM

Iznos učešća bruto (31,44%)

11.851,10 KM

Iznos neto finansiranja

25.837,90 KM

Ostatak vrijednosti (15%)

4.831,92 KM

Iznos mjesečne rate

444 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

13.186,32 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

302,31 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

5,59 KM  

Nominalna kamatna stopa (promjenljiva)

6,99%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

9,34%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

16,94%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

16,96%

 

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti); 2. pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

-polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

-Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

-Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

-Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja

-Nominalna kamatna stopa je formirana u funkciji 6M Euribora