NIKAD LAKŠE DO NOVOG RENAULT VOZILA - Rata već od 699KM

NIKAD LAKŠE DO NOVOG RENAULT VOZILA - Rata već od 699KM

 

KONTAKTIRAJ NAS!

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina (60 mjeseci):

Model vozila

 RENAULT 4 AUSTRAL EQUILIBRE MILD HYBRID

Bruto nabavna vrijednost vozila

52.600,00 KM

Iznos PDV-a

7.642,74 KM

Vrijednost ugovora

53.572,34 KM

Iznos učešća bruto (23,82%)

12.531,84 KM

Iznos neto finansiranja

40.068,15 KM

Ostatak vrijednosti (15%)

6.743,58 KM

Iznos mjesečne rate

699 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

14.540,42 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

468,81 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

8,68 KM  

Nominalna kamatna stopa (promjenljiva)

6,99%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

9,30%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

16,29%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

16,31%

 

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti); 2. pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

-polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

-Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

-Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

-Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja

-Nominalna kamatna stopa je formirana u funkciji 6M Euribora