Cijenjeni Klijenti,

 

u cilju prevazilaženja vanredne situacije uzrokovane pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", obavještavamo Vas da je Društvo Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo u skladu sa odredbama “Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „Covid-19“ objavljene u Službenim novinama FBiH „22/20“ od 27.03.2020. omogućilo sljedeće mjere za prevazilaženje poteškoća u izmirenju obaveza i to:

 

  1. Moratorij (obustava plaćanja svih obaveza, najduže 12 mjeseci)
  2. Uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
  3. Produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno,
  4. Produženje roka dospijeća sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 6 mjeseci
  5. Druge mjere u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

 

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH sa tačno naznačenom mjerom koju želite možete podnijeti slanjem Zahtjeva na email adresu: info@rlbh.ba ili info.leasing@raiffeisengroup.ba ili na fax broj:   033/ 212 273.

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o leasingu predmet leasinga će za sve vrijeme trajanja istog biti o trošku Primaoca leasinga osiguran, te u skladu sa istim ukoliko  se produži rok otplate Vi ste u obavezi produžiti osiguranje predmeta leasinga na period na koji je produžen Ugovor o leasingu.

 

Pored zahtjeva u kojem trebate jasno navesti koju od mjera tražite potrebno je da dostavite posljednje finansijske izvještaje koje imate ukoliko ste pravno lice.

 

 

U najkraćem roku naše kolege će Vas kontaktirati u cilju daljeg procesiranja Vašeg zahtjeva.Za dodatne informacije možete se obratiti Leasing managerima telefonski preko brojeva dostupnih na linku: https://rlbh.ba/Content/Read/nasa-mreza