SPECIJALNA PONUDA ZA KUPOVINU MERCEDES-BENZ VOZILA MODELA GLA

29.6.2021

Mercedes Benz GLA 180 d (Reprezentativni primjerak)

SPECIJALNA PONUDA ZA KUPOVINU MERCEDES-BENZ VOZILA MODELA GLA

29.6.2021

Mercedes Benz GLA 180 d (Reprezentativni primjerak)

 

Reprezentativan primjer za kupovinu novih  Mercedes Benz GLA  putničkih vozila preko finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina:

Model vozila

Mercedes Benz GLA 180 d

Bruto nabavna vrijednost vozila

79.822,08 KM

Iznos PDV-a

11.598,07 KM

Vrijednost ugovora

75.367,91 KM

Iznos učešća bruto (14,53%)

11.598,07 KM

Iznos neto finansiranja

68.224,01 KM

Ostatak vrijednosti

0,00 KM

Iznos mjesečne naknade

1.256,13 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

13.685,96 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

798,21 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

8,55 KM  

Nominalna kamatna stopa

3,99%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

5,39%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

12,67%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

12,68%

 GLA

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

- Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti);

- Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

- Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

- Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

- Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

- Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.